Ve dnech 24. 10. 2019, 5. 11. 2019 a 21. 11. 2019 se budou konat dny otevřených dveří. Vždy v době mezi 8:20 a 16:30 hodin (mimo období přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním od 13:35 do 14:30 hodin).

  • Možnost návštěvy výuky dle rozvrhu tříd rodiči, zákonnými zástupci, prarodiči
  • Zájemci o návštěvu výuky musí předem informovat třídního učitele, organizačně musí využít k příchodu a odchodu ze školy přestávky, po budově školy nesmí cizí dospělá osoba chodit sama
  • Od 14:30 hodin do 16:30 hodin možná návštěva školy pro veřejnost, další zájemce o studium