Vážení rodiče, milí žáci,

v týdnu od 11. do 15. 11. 2019 bude na škole probíhat „týden totality“. Jedná se o projektový týden, který souvisí s 30. výročím sametové revoluce. Pro žáky je život v totalitě něčím vzdáleným. Něčím, s čím nemají vůbec žádnou zkušenost. Bez té je však velmi těžké pochopit význam sametové revoluce. Proto jsme se rozhodli prostřednictvím zážitkové pedagogiky takovou menší totalitu po dobu jednoho týdnu v naší škole simulovat.

Ve škole bude platit „Totalitní školní řád“ (viz níže). Žákům bude do legitimace zaznamenávána totalitní klasifikace, výtky a pochvaly – ty slouží výhradně pro účely projektového týdne a nijak neovlivňují běžnou klasifikaci.

 

Komínistická strana gymnázia (KSG) – školní řád platný od 11. 11. 2019 do 15. 11. 2019:

 • Členové KSG mají přednost ve frontě na jídlo (svačina, oběd)
 • Členové KSG mohou v hodině jíst
 • Členové strany sedí ve třídě odděleně od nečlenů
 • Před druhou vyučovací hodinou probíhá svačina. Žáci musí svačit na ubrouscích.
 • Před třetí vyučovací hodinou žáci chodí po chodbách, a to bez mobilních telefonů
 • Žáci si vedou úhledné zápisky, které podléhají pravidelné kontrole učitelů
 • Žáci porušující zásadním způsobem školní řád budou umístěni do reedukačního zařízení
 • V budově školy je zakázáno číst závadnou literaturu (V. Havel, G. Orwell, A. Solženicyn, …)
 • V hodině sedět s rukama za zády nebo dlaně na lavice
 • Zákaz nosit trika, nápisy, roztrhané kalhoty
 • Učitelé nosí černé oblečení jako výraz oddané příslušnosti ke Komínistické straně gymnázika (KSG)

 

NÁBOR DO STRANY: PONDĚLÍ 11. 11. 2019, 7:30

DOBROVOLNÉ