Termíny, organizace a ochrana zdraví v průběhu přijímacích zkoušek

červen 2020

Vážení rodiče, milí uchazeči

věříme, že jste uplynulé mimořádné období zvládli na výbornou. Děkujeme Vám za zájem o studium na našem malém rodinném gymnáziu. U přijímacího řízení Vám přejeme mnoho úspěchu a potřebnou dávku štěstí.

Pro školní rok 2020/2021 přijmeme 20 žáků do primy a 15 žáků do kvinty osmiletého denního (obor 79-41-K/81) Kritéria pro přijetí jsou uvedena na https://www.gymdubi.cz/studium/uchazeci/.

Dne 13. 5. 2020 dostali všichni uchazeči prostřednictvím elektronické pošty a doporučeného dopisu pozvánky s upřesněným časovým schématem k přijímacím zkouškám.

A. Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání do primy osmiletého gymnázia pro školní rok 2020/2021 proběhne dne 9. června 2020 od 8:30 do 12:10 hodin.

B. Školní přijímací zkouška ke vzdělání do kvinty osmiletého gymnázia pro školní rok 2020/2021 proběhne

a) dne 8. června 2020 od 13:00 do 14:00 hodin pro uchazeče, kteří uvedli v přihlášce naši školu na prvním místě,

b) dne 9. června 2020 od 13:00 do 14:00 hodin pro uchazeče, kteří uvedli v přihlášce naši školu na druhém místě.

C. Pro uchazeče, kteří se přijímacího řízení nebudou moci zúčastnit ze zdravotních či jiných závažných důvodů a budou řádně omluveni, je stanoven náhradní termín jednotné přijímací zkoušky i školní přijímací zkoušky na 23. června 2020.

Organizace a pravidla pro ochranu zdraví

 1. Do školy uchazeč přijde minimálně 10 minut před konáním přijímací zkoušky.
 2. Uchazeči z rizikových skupin se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas uvedený v pozvánce.
 3. Před školou dodržujte doporučené odstupy 2 metry.
 4. Vstup do budovy školy je umožněn pouze uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 5. Uchazeči odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení (viz příloha).
 6. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud by tato situace nastala, uchazeč bude pozván k přijímacímu řízení v náhradním termínu.
 7. Před vstupem bude každý uchazeč z důvodu prevence změřen autorizovaným bezdotykovým teploměrem.  V případě opakovaného naměření teploty více než 37 °C nebude do budovy vpuštěn a bude konat zkoušku v náhradním termínu.
 8. Všichni uchazeči a zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Pokud svoji roušku zapomenete, bude Vám k dispozici jednorázová hygienická rouška u vchodu do školy.
 9. Každý uchazeč bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 10. Vždy po příchodu do určené učebny musí každý použít dezinfekci na ruce, která je k dispozici na umyvadle.
 11. Bude dodržena zásada „ jeden uchazeč v lavici v učebně“. Po dobu konání zkoušek bude dodržen totožný zasedací pořádek.
 12. Uchazeči z rizikových skupin budou v místnosti, kde probíhá zkouška, rozsazeni přednostně na místa nejdále od dveří a pokud možno u oken.
 13. Po dobu, kdy jsou uchazeči na svých učených místech v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu nemusí mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog.
 14. Každá učebna bude před a po bloku testů/ústní školní zkoušky vyvětrána
 15. Mezi jednotlivými zkouškami bude uchazečům zajištěn v budově školy, a pokud počasí dovolí, na zahradě školy pedagogický dohled.

Nezapomeňte také:

–          dobrou svačinu a pití,

–          optimistickou náladu a zdravé sebevědomí.

S případnými dotazy se na nás neváhejte obrátit: e-mail gymdubi@volny.cz

 

Těšíme se na Vás

Turková, ředitelka školy

 

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Stáhnout [248.23 KB]