Vážení rodiče, milí studenti,
podle vydaných závazných pravidel MŠMT (nemají pouze doporučující nebo informativní charakter) – vycházejících z platných právních předpisů je nutné:

Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma,kašel), může být umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.  Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.

S pozdravem J.Turková