Dobrý den,

v přílohách jsou seznamy sešitů (žáci si je kupují sami)  a učebnic  na školní rok 2021-2022.
a) učebnice na cizí jazyky objednává pro žáky ško la (slevy pro školy, správná edice), žáci si je hradí
b) učebnice pro vyšší stupeň gymnázia si zajišťují (až na výjimky) žáci sami,
c) učebnice pro nižší stupeň gymnázia (mimo cizích jazyků a slovníků na cizí jazyky, atlasy) škola žákům zapůjčuje,
d) pracovní sešity pro nižší stupeň gymnázia objednává škola (slevy pro školy, správná edice), žáci si je hradí.
Za nákup učebnic na cizí jazyky a pracovní sešity bude žákům poslední den v září vystavena celková faktura.
Pro žáky vyššího stupně gymnázia – můžete si domluvit prodej učebnic mezi nižšími a vyššími ročníky. U matematiky vyčkejte na pokyny Dr. Gühla – má vlastní skripta na matematiku.

Hezké prázdniny J.Turková

Přehled učebnic je k dispozici zde.

Přehled sešitů je k dispozici zde.