Seznam žáků s vyznamenáním za 1. pololetí školního roku 2017-2018
Pořadí Příjmení a jméno Třída Průměrný prospěch
1. Ritterová Tereza sekunda 1,14
2. Hrušková Michaela sekunda 1,21
3. – 6. Stojan Aleš sekunda 1,29
3. – 6. Rytychová Karolína tercie 1,29
3. – 6. Nedvědová Klára kvarta 1,29
3. – 6. Veselý Štěpán kvarta 1,29
7. – 8. Pípalová Barbora kvinta 1,31
7. – 8. Doubek Michal sexta 1,31
9. Saláková Ema prima 1,33
10. – 11. Rytychová Anna tercie 1,35
10. – 11. Hrubeš Matěj kvarta 1,35
12. Syrová Sára kvinta 1,36
13. Zedínková Eliška tercie 1,38
14. – 16. Viktorinová Klárka tercie 1,41
14. – 16. Kneifl Jiří tercie 1,41
14. – 16. Vízek Jakub kvarta 1,41
17. Lebedová Nikola kvarta 1,47

 

Pořadí jednotlivých tříd podle průměrného prospěchu ke dni 31. 1. 2018
Umístění Třída Celkový průměrný prospěch
1. sekunda 1,486
2. tercie 1,747
3. kvarta 1,757
4. prima 1,813
5. sexta 2,051
6. kvinta 2,232
7. septima 2,313
8. oktáva 2,500

Průměry tříd se mohou změnit po vykonání zkoušek v náhradních termínech těch žáků, kteří nebyli za 1. pololetí v některém z předmětů klasifikováni (jedná se celkem o 22 žáků)
 

Průměrná absence žáků v jednotlivých třídách 
Umístění Třída Průměrná absence na žáka
1. sekunda 22,40
2. prima 26,31
3. kvinta 39,00
4. oktáva 44,42
5. kvarta 56,68
6. septima 67,54
7. tercie 78,91
8. sexta 89,63