Kritéria přijímacího řízení do primy i vyšších ročníků nižšího stupně osmiletého gymnázia z 5. a vyšších tříd základní školy, dále pak do kvinty z 9.tříd základní školy

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a vyhláškou č. 671/2006 Sb., o přijímacím řízení ředitelka Gymnázia Jana Amose Komenského s.r.o. Mgr. Bc. Jaroslava Turková stanovuje tato kritéria přijímacího řízení a organizaci přijímacího řízení pro přijetí ke studiu obor 79-41-K/81 gymnázium všeobecné osmileté:

I.

1.       Ke studiu do primy mohou být přijati žáci po úspěšném ukončení 5. třídy základní školy (1. ročník nižšího stupně gymnázia).
2.       Ke studiu do kvinty mohou být přijati žáci z 9. tříd základní školy (1. ročník vyššího stupně gymnázia).
3.       Ke studiu mohou být přijati i žáci z vyšších ročníků základní (6., 7., 8. třída) do vyšších ročníků víceletého gymnázia (sekundy, tercie, kvarty).

II.

Termín přijímacího řízení:       

1. kolo –  2 termíny v měsíci dubnu 2019 v budově školy, ulice Bystřická 275/27, Dubí 417 03, v učebně primy. Uchazeč se zúčastní přijímacích zkoušek v termínu stanoveném ředitelem školy, který bude zveřejněn na webových stránkách do 31. 1. 2019.

III.

Přihlášky ke studiu musí být doručeny do 1. března 2019.

IV.

Obsah a hodnocení přijímacího řízení do primy.:

  1. Testy (státní) z českého jazyka a literatury a matematiky budou převedeny do bodového hodnocení. Mají váhu 60 % z celkového hodnocení přijímacího řízení.
  2. Výsledky na ZŠ (průměrný prospěch) jsou druhým kritériem přijímacího řízení. Budou převedeny do bodového hodnocení a mají váhu 40 = z celkového hodnocení přijímacího řízení.

Obsah a hodnocení přijímacího řízení do primy.:

  1. Testy (státní) z českého jazyka a literatury a matematiky budou převedeny do bodového hodnocení. Mají váhu 60 % z celkového hodnocení přijímacího řízení.
  2. Výsledky na ZŠ (průměrný prospěch) jsou druhým kritériem přijímacího řízení. Budou převedeny do bodového hodnocení a mají váhu 40 = z celkového hodnocení přijímacího řízení.

V.

  1. Uchazeč se účastní přijímacích zkoušek v termínu stanoveném ředitelem školy.
  2. Uchazeč respektuje pokyny pedagogů při přijímacím řízení.
  3. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, který společně s přihláškou ke studiu škole předloží doporučení nebo zprávu buď školského poradenského zařízení, psychologa nebo speciálního pedagoga, budou upraveny podmínky přijímacího řízení. Uchazeč může aktuální zprávu nebo doporučení doručit i po termínu 15. března, nejpozději však tři dny před konáním přijímacích zkoušek.