Vážení rodiče, milí studenti,

chtěla bych hlavně moc poděkovat za součinnost a spolupráci v této nelehké situaci. Domácí vzdělávání je nová neznámá pro Vás, Vaše děti a také pro nás. Jsme na jedné lodi a věřím, že to společně zvládneme.

Prosím Vás o zpětnou vazbu, co při zadávání domácí přípravy z naší strany (forma komunikace, komunikační kanály, rozsah, četnost aj.)

a)funguje,

b)co nefunguje a proč.

 

V pondělí 23. 3. 2020 máme naplánovánu mimořádnou pedagogickou poradu a rádi bychom s Vaší i naší zpětnou vazbou vyhodnotili

a) vzdělávací období od 11. 3. od 20. 3. 2020 a jeho efektivitu,

b) přijali při zjištění případných neshod účinná opatření.

 

Bohužel nemáme z MŠMT ani od jiných politiků potřebné informace a organizační záchytné body: DO KDY, JAK, CO POTOM (v jakém režimu bude uzavíraná klasifikace, kdy budou maturity…). I nás tato nejistota trápí a ubírá sílu.

Jsem moc ráda, že většina ze studentů úkoly plní a v celém rozsahu. SUPER! A kdo potřebuje individuální pomoc, neváhejte se obrátit na konkrétního vyučujícího.

Moc děkuji také svým kolegům, před jejich prací a nasazením i jejich podporu. Smekám.  I když se nám někdy něco nepovedlo a nepovede 🙂

 

Ale zdraví je to nejcennější co máme, zájem Vašich a tím i našich dětí je na prvním místě. TAK TO PROSTĚ SPOLEČNĚ DÁME. O VÍKENDU UŽ ŽÁDNÉ DOMÁCÍ ÚKOLY, ODPOČIŇTE SI A PROSÍM O VAŠE ZPĚTNÉ HODNOCENÍ.

Děkuji a hezký víkend J. Turková

V Dubí dne 20. 3. 2020