Vážení rodiče a milí studenti,

moc děkujeme za Vaši zpětnou vazbu a podněty k formě a četnosti zadávání domácí přípravy. Podle množství Vašich reakcí soudíme, že spolu s námi Vám na vzdělávání Vašich dětí za současných podmínek záleží stejně, jako nám. SUPER! Když jsme v roce 2006 vybírali název pro náš školní vzdělávací program (viz níže), nikdo z nás netušil, jaká situace nás potká. Ještě jednou, Vaší spolupráce, podnětů i povzbudivých slov si velice vážíme. A připomínky i kritika k tomu také patří. I za to děkujeme, to je pro nás velmi užitečné. Z Vašich návrhů si odnášíme jedno hlavni – všichni potřebujeme trochu vydechnout.  Co se v domácí přípravě tak úplně nepodaří, tak se prostě nepodaří. Tady přece nejde o život.

 

Takže:

  1. Termíny odevzdání úkolů prodlužujeme do pátku 27. 3. 2020. Všem studentům.
  2. Nové úkoly budou zadány až v pondělí 30. 3. 2020.
  3. V pondělí 23. 3. 2020 proběhne porada pedagogů k Vašim námětům a také ke sjednocení vzájemné komunikace, kooperace a přehlednosti i rozvržení domácí přípravy.
  4. Závěry porady Vám pošlu k připomínkám. Připomínky zpracujeme ve středu 25. 3. 2020.
  5. Vytvoříme jednoduchý společný manuál k domácí přípravě a zveřejníme na Bakalářích.
  6. Maturantům: Nevzdávejte to. Do vlády jde zítra návrh k realizaci maturit v tomto období. To zvládnete.

 

Děkuji všem svým kolegům i provozním zaměstnancům. Při elektronické komunikaci se ztrácí řada informací mezi řádky Je to náročné, smutné bez fyzického kontaktu s dětmi, ale za Vaše nasazení a hledání cest vzájemné komunikace dávám VŠEM PALEC NAHORU.   No, a tak teď ten název školního vzdělávacího programu: „Jsme rovnoprávné společenství vzájemně se učících partnerů.“ Motto:  Jsme partneři? JSME. Vedeme Vás, studenty, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Veškerý podíl zodpovědnosti však neleží pouze na nás. My Vám pomůžeme na cestě za vzděláním. Svůj podíl odpovědnosti nesete i Vy. Protože úspěch nebo prohru si připíšete na svůj účet.“ Velmi si vážíme vzájemné podpory a věříme, ze z této složité situace vyjedeme zkušenější a lepší. Nakonec to bude cenná zkušenost, která vzdělávání Vašich dětí posune zase dál.

 

S přáním pevného zdraví a nezapomínejte se i pod rouškami usmívat.  Chybíte nám. A děkuji i paní Martě Gühlové, která našemu týmu ušila roušky. Zítra na poradě budeme esteticky ladit. 

 

Za náš tým J. Turková