Vážení rodiče, milí studenti, v elektronickém systému Bakalář máte ve zprávě návrhy možných variant k zahájení provozu školy/výuky od 3. 6. 2020. Současně Vás žádám o vyplnění „Ankety“- předběžné přihlášení dítěte na výuku od 3. 6. 2020. V „Plánu akcí“ máte podrobně zadány termíny uzavírání klasifikace, závěrečné pedagogické porady a předání vysvědčení dne 26. 6. 2020. Ve dnech 29. 6 a 30. 6. 2020 probíhají maturitní zkoušky.

 

Všem hodně štěstí a pevné zdraví

J. Turková