Dobrý den,

posílám potřebné informace, přílohy včetně Pokynů k hygienickým a organizačním podmínkám vzdělávacích aktivit a blokové výuky za osobní přítomnosti žáků ve škole od 3.6.2020.

V příloze je navíc nezbytně NUTNÝ DOKUMENT:“ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ COVID 19…“,  který musí student před vstupem do budovy školy odevzdat.

 

 

NEZAPOMEŇ:

–  vyplněné a podepsané čestné prohlášení

–  přezůvky

–  dobrou svačinu a dostatek pití

 

Žáci skupiny A – vzdělávací aktivity a bloková výuka po dobu celého týdne.

Žáci skupiny B  –  bloková výuka (pondělí a středa nižší stupeň gymnázia, úterý a čtvrtek vyšší stupeň gymnázia, pátek maturanti)

Rozvrhy blokové výuky a vzdělávací aktivity budou vždy AKTUALIZOVÁNY NA DALŠÍ TÝDEN   – po  dohodě s jednotlivými vyučujícími.

 

Doporučujeme osobní antibakteriální gel na ruce a svoji karimatku pro pobyt na zahradě školy (o přestávkách a případně při vzdělávacích aktivitách). Můžete si nechat ve skříňkách.

 

ZÁKLADNÍ DESATERO:
1. Žáci se budou dodržovat POKYN ŘŠ viz příloha, budou se k sobě chovat ohleduplně.
2. Žáci budou mít dvě roušky a pytlík. Roušky je nutné nosit pouze na chodbách školy a společném prostranství, pokud se dvě a více osob přiblíží na kratší vzdálenost než 2 metry / nejméně 1,5 metru.
3. Do a ze školy se bude chodit pouze zadním širokým vchodem.
4. Při vstupu bude žákovi změřena bezdotykovým teploměrem teplota. V případě naměření teploty 37 C a více nebude žák do školy puštěn, zákonní zástupci budou okamžitě informováni.
5. Žáci se budou v prostorách budovy školy přezouvat (šatní skříňky Vám jsou k dispozici).
6. Pokud budou venkovní aktivity dle počasí na zahradě školy, žáci jsou povinni si vzít venkovní obuv.
7. Bloková výuka i vzdělávací aktivity budou probíhat v určených učebnách.
8. Pravidlo: žák/jedna lavice
9. V případě příznaků nemoci Covid 19 nesmí žák a žádná osoba vstoupit do budovy školy.
10. Závazně přihlášení žáci musí být v případě nepřítomnosti na vzdělávacích aktivitách nebo blokové výuce řádně omluveni dle pravidel školního řádu


Hodně štěstí a hezký den J. Turková