Projekt „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“ (ÚK IKAP A2) Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377

 

A třídy táhnou rašelinou aneb probouzíme traumata a špiníme bílé boty. Jen ten, kdo je schopen opustit komfortní zónu, má šanci růst. V rámci tohoto tvrzení se studenti Gymnázia Jana Amose Komenského z Dubí díky projektu IKAP A2 vydali na stezku Cínoveckým rašeliništěm s cílem objevovat zákoutí Krušných hor, kyselé půdy a tajemství rašeliny. Nebe jako vymetené, teploty k deseti stupňům Celsia a týden do jejich distanční výuky. Čtyřicet dobrodruhů zcela připraveno k překonání nadcházejících kilometrů.  Někteří nepřipraveni na první kaluži, která zhatila plány o udržení zářivé čistoty bílé obuvi. „Rašelina je významnou surovinou, ač to tak nevypadá, když se člověk zaměří na jiné více zlidovělé názvy rašelinišť, jako jsou bažiny, mokřady, nebo slatiny.“ Někteří z dobrodruhů, utíraje své boty po první koupeli v bahně cesty, přestávají poslouchat. Využití rašeliny k topení, stelivu a dalšímu je nechává chladné, až do první zmínky o lázeňství. Následné dokončení krátkého výkladu o sušení naklíčeného ječmene dýmem z hořící rašeliny, díky čemuž získává skotská „dýmová“ whisky své jedinečné aroma a chuť, probouzí zájem i u nejotrlejších. Výklad se po kilometrech stává kulisou pro fotky s reflexí v kaluži, překonávání dlouhých bahnitých úseků, ke kochání se živoucím porostem a pro projevy přátelství. Po 12 kilometrech skupina na kraji hřebene sleduje údolí mezi Krušnými horami a Českým středohořím. Industriální místa jsou propojená s místy pokročilé rekultivace. Dálce dominuje Milešovka v lehkém oparu a komunikaci vévodí nejlepší místa k letnímu koupání. Sociální interakce, rozličná témata, mezipředmětové vztahy a čerstvý vzduch. Tak znovu po otevření škol. Učíme v přírodě. Učíme přírodou.  Z finanční podpory projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“, do kterého je dubské gymnázium již druhým rokem zapojeno, byla studentům hrazena doprava.

 

Ing. Jan Bratt, Gymnázium Dubí