Projekt „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“ (ÚK IKAP A2) Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377

 

Archeologa si většina lidí představí jako člověka, který neustále studuje knihy a mapy v archivu či knihovně. Případně jako osobu v klobouku s bičem a revolverem u pasu, která více památek poničí, než zachrání. Jaká je však skutečná práce archeologa a co vše je třeba pro ni umět a ovládat, se mohli na vlastní oči a kůži přesvědčit studenti nižšího stupně Gymnázia Jana Amose Komenského z Dubí, kteří se vydali na cestu do History Parku Ledčice. I přes nepřízeň počasí se novopečení archeologové pustili do vykopávek a určování kosterních nálezů. Vyzkoušeli si základní nástroje pro průzkum terénu, včetně detektoru kovů. Seznámili se s pokročilou počítačovou simulací pro archeology, vyzkoušeli si práci s 3D simulacemi, leteckým snímkováním a dalšími programy. Pod vedením certifikovaných odborníků si vyzkoušeli badatelskou část archeologické práce se základním laboratorním vybavením, mikroskopem a kapametrem. Současně se pokusili o dataci a zařazení nálezů do evidence.  Později si vyzkoušeli výrobu keramických předmětů z období pravěku. Byli svědky proměny způsobu života pravěkých lidí, kde mimo jiné zjistili, že ulovit mamuta nespočívá ve vykopání jámy. V závěrečné části této exkurze byli vyhodnoceni nejúspěšnější řešitelé zadaných úkolů.  Z finanční podpory projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“, do kterého je dubské gymnázium již druhým rokem zapojeno, byla studentům hrazena doprava.

 

Mgr. Bc. Daniel Franc, Gymnázium Dubí