Čas letí jako bláznivý …již 30 let je 1. září na Gymnáziu Dubí tradičně spojené s předáváním plamene poznání, který věnují starší studenti nově příchozím.  Letošní první školní den zahájil oslavy krásného jubilea naší školy. Vítáme všechny zpět ve škole a přejeme mnoho úspěchů.

Mgr. Bc. Jaroslava Turková, Gymnázium Dubí