Netradiční workshop s klinickou psycholožkou zažili studenti tříd kvinty, sexty a septimy. Nad tématem „Duševní zdraví“ společně diskutovali o subjektivním prožívání každého z nás, duševních chorobách i jejich příčinách, co všechno může být spouštěčem psychické nepohody,  jak tomu předcházet a kde případně vyhledat pomoc. Tříhodinový workshop studenti hodnotili při zpětné vazbě prostřednictvím anket v elektronickém systému školy velice pozitivně.  Ocenili otevřenost a uvádění příkladů z klinické praxe paní psycholožky včetně poskytnutí zdrojů pomoci. V odpoledních hodinách následně proběhl odborný seminář s učiteli.

Mgr. Bc. Jaroslava Turková, Gymnázium Dubí