Ve čtvrtek 14. 10. 2021 Vás od 15:30 hodin do 17:00 hodin srdečně zveme na Den otevření dveří spojený s oslavami 30. výročí vzniku naší školy.

Vaše návštěva je spojena s povinností si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZ. Všichni jste srdečně vítáni.