Akce na Facebooku.


Dílny

 • Český jazyk = Literární salón (F. Fišerová)
 • Matematika = Burza (L. Gühl) – finanční gramotnost
 • Biologie/Chemie = Protidrogové/Návykové látky (A. Králíková)
 • Jazyky = Dabing, scénky (R. Zaoralová, D. Randáčková)
 • Psychologie = Rozbor díla (E. Takáčová)
 • Matematika = Investice (J. Bratt)
 • Výtvarná výchova = Reklamní agentura (I. Carkovová)
 • Volný čas = Gentlemanské sporty (badminton, kroket, petanque)

Maximální počet na dílnu je 13 žáků.


Organizace

Pátek 14. 9. 2018

 • Povinná část
  • 8:20 zahájení (žáci přecházejí do svých dílen)
  • 8:30 – 10:00 (práce ve vybraných dílnách)
  • 10:00 – 10:20 (svačina)
  • 10:20 – 11:50 (práce v dílnách, finalizace prezentací)
  • 12:00 – 13:35 (prezentace dílen)
 • Nepovinná část – večerní program (se souhlasem rodičů)
  • 18:00 (film, 30 korun na občerstvení, táborák)
  • 21:00 (party, fotokoutek, dress code: formální)

Kdo nechce přespat ve škole, přijedou si pro něj rodiče.

 • Nepovinná část – noční program a přespání ve škole do soboty (se souhlasem rodičů)
  • 21: 00 – 24:00 – discoparty, hry a půlnoční překvapení
  • DJ pan Štěpán

Sobota 15. 9. 2018

 • 8:00 – 9:00 budíček, snídaně, úklid
 • 9:00  – ukončení akce

Do 6. 9. 2018 je třeba dodat krátké anotace (téma, výstupy, max. 5 vět) k dílnám.

V systému Bakalář bude formulář pro souhlas rodičů studentů, kteří se chtějí zúčastnit:

 1. Večerního programu od 18:00 – 21:00 hodin
 2. Nočního programu s přespáním ve škole do soboty 15. 9. 2018

Autorky programu: F. Fišerová a I. Carkovová

Originální dokument zde.