Milí studenti,
zítra 11. 3. 2020 ve škole proběhne plánovaná porada pedagogických zaměstnanců školy. Závěry týkající se období zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole a pokyny ke zpracování zadaných oblastí učiva, prezentací, úkolů, motivačních prací, pracovních listů, úkolů v pracovních sešitech a k jiným formám on-line vzdělávání i samostudia budou zveřejněny v elektronickém systému Bakalář. Veškeré informace budou zadávány pravidelně již pouze do tohoto interního elektronického systému. Dávejte na sebe pozor, nepřestávejte se usmívat, zachovejte si optimismus a dodržujte všechna opatření k ochraně svého i zdraví ostatních.

Za celý náš tým J. Turková