Projekt „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“ (ÚK IKAP A2)

Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377

 

Dne 11. 09. 2020 jsme vyrazili na výlet do Kutné Hory. Díky epidemiologické situaci byla exkurze trochu v ohrožení, ale nakonec jsme se vydali na cestu. Počasí nám hrálo pěkně do karet. Doprava tam i zpět byla hrazená z projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v Ústeckém kraji“ (IKAP A 2), cesta utíkala velmi rychle. Když jsme dorazili na místo, bylo na čase omrknout krásy Kutné Hory. Jednou z dominant, kterou každý fotil, byl chrám sv. Barbory.

Dále naše kroky vedly do knihtiskařské dílny, v níž jsme si ukázali, jaké stroje se dříve používali pro tisk knih a novin.  Každý z nás měl později možnost si určité stroje pod dohledem ochotných průvodců vyzkoušet, a nakonec si na památku vlastnoručně vytisknout pohlednici. Výlet byl podle mého názoru velmi povedený a myslím, že by se mnou ostatní spolužáci bez váhání souhlasili. Náš učitelský dozor se postaral o pohodovou atmosféru a každý si s sebou odnesl alespoň krapet vědomostí, takže nikdo z nás neodešel s prázdnou.

 

Karolína Rytychová (sexta)